Sandy Cinema
16605 Champion Way
Sandy, OR 97055
Showtimes (503) 826-8100

SHOWTIMESPRINT

THE HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD

Fri, Jun 18
12:50 3:40 6:30 7:00
Sat, Jun 19
12:50 3:40 6:30 7:00
Sun, Jun 20
12:50 3:40 6:30 7:00
Mon, Jun 21
3:40 6:30 7:00
Tue, Jun 22
3:40 6:30 7:00
Thu, Jun 24
3:40 6:30

PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY

Fri, Jun 18
1:00 1:30 3:45 4:15 6:50
Sat, Jun 19
1:00 1:30 3:45 4:15 6:50
Sun, Jun 20
1:00 1:30 3:45 4:15 6:50
Mon, Jun 21
3:45 4:15 6:50
Tue, Jun 22
3:45 4:15 6:50
Thu, Jun 24
3:45 4:15 6:50

IN THE HEIGHTS

Fri, Jun 18
12:20 3:50 7:05
Sat, Jun 19
12:20 3:50 7:05
Sun, Jun 20
12:20 3:50 7:05
Mon, Jun 21
3:50 7:05
Tue, Jun 22
3:50 7:05
Thu, Jun 24
3:50 7:05

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT

Fri, Jun 18
1:35 4:25 7:15
Sat, Jun 19
1:35 4:25 7:15
Sun, Jun 20
1:35 4:25 7:15
Mon, Jun 21
4:25 7:15
Tue, Jun 22
4:25 7:15
Thu, Jun 24
4:25 7:15

SPIRIT UNTAMED

Fri, Jun 18
12:10 2:35 5:00 7:25
Sat, Jun 19
12:10 2:35 5:00 7:25
Sun, Jun 20
12:10 2:35 5:00 7:25
Mon, Jun 21
2:35 5:00 7:25
Tue, Jun 22
2:35 5:00 7:25
Thu, Jun 24
2:35 5:00

A QUIET PLACE PART II

Fri, Jun 18
2:10 4:50 7:30
Sat, Jun 19
2:10 4:50 7:30
Sun, Jun 20
2:10 4:50 7:30
Mon, Jun 21
4:50 7:30
Tue, Jun 22
4:50 7:30
Thu, Jun 24
4:50 7:30

CRUELLA

Fri, Jun 18
12:15 3:30 6:45
Sat, Jun 19
12:15 3:30 6:45
Sun, Jun 20
12:15 3:30 6:45
Mon, Jun 21
3:30 6:45
Tue, Jun 22
3:30 6:45
Thu, Jun 24
3:30 6:45

COMING ATTRACTIONS

F9 THE FAST SAGA

Thu, Jun 24
7:00 7:15

BLACK WIDOW

Thu, Jul 8
5:00 8:00
Fri, Jul 9
1:00 4:00 7:00
Sat, Jul 10
1:00 4:00 7:00
Sun, Jul 11
1:00 4:00 7:00
Mon, Jul 12
1:00 4:00 7:00
Tue, Jul 13
1:00 4:00 7:00
Wed, Jul 14
1:00 4:00 7:00
Thu, Jul 15
1:00 4:00 7:00